Veel gestelde vragen

1. Wanneer ben ik in onderhandeling?

U bent in onderhandeling als de verkoper een tegenbod doet of als de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeeft dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

 

2. Wanneer komt de koop van een woning tot stand?

Allereerst moeten verkoper en koper het mondeling eens worden over de voor hen belangrijkste zaken. Doorgaans hebben die betrekking op prijs, opleveringsdatum en ontbindende voorwaarden. Als deze mondelinge overeenkomst schriftelijk is vastgelegd in de koopakte en is deze ondertekend en in het bezit van de koper, is de koop officieel vastgelegd. Nadat de koopakte rechtsgeldig is geworden, heeft de koper nog 3 dagen bedenktijd.

 

3. Als ik de eerste ben die de woning bezichtigt of als ik de eerste ben die een bod uitbrengt, moet de makelaar in deze gevallen ook het eerste met mij in onderhandeling gaan?

Het antwoord op deze drie vragen is nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoop­procedure. De verkopende makelaar heeft wel de verplichting u daarover te informeren. Het is verstandig als u serieus belangstelling heeft de makelaar te vragen wat uw positie is. Dat kan veel teleurstelling voorkomen. Doet de makelaar u een toezegging, dan dient hij deze na te komen.

 

4. Kan ik ook een `optie` nemen op een woning?

In de volksmond wordt vaak gesproken over een optie, waarmee een `recht van eerste koop` bedoeld wordt zonder dat er onderhandeld is en overeenstemming is. Een optie kan alleen worden verleend als koper en verkoper het over alle zaken (zoals prijs, leverdatum, etc.) eens zijn. Of er nu wel of geen sprake is van een rechtsgeldige optie, er is in beide gevallen géén zekerheid dat u ook daadwerkelijk eigenaar wordt van de woning. Verkoopt de eigenaar met een rechtsgeldige koopakte aan een tweede gegadigde dan wordt dit de nieuwe eigenaar.

 

5. Zit de makelaarscourtage in de `kosten koper`?

Nee. Voor rekening van de koper komen de kosten die de overheid `hangt` aan de overdracht van een woning, namelijk de overdrachtsbelasting (6%), de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de inschrijving in de registers. De makelaarscourtage is voor rekening van de verkoper.

 

6. Hoe zit het met de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken als je een bestaand huis koop of verkoopt?

Als u een bestaande woning koopt, dan koopt u deze woning in de staat waarin de woning zich op dat moment bevindt. Dit betekent dat u de woning koopt mét alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Ontdekt u nà de overdracht van de woning een gebrek? Dan bent u als rechtmatige eigenaar van de woning verantwoordelijk voor eventuele gebreken, behalve wanneer u kunt aantonen dat de vorige eigenaar bekend was met het gebrek.

 

7. Ik heb net een woning gekocht. De verkoper zegt dat hij de vloerbedekking niet wil meenemen, maar wil graag plavuizen. Wat is mijn juridische positie?

Bekijk eerst eens goed wat u precies hebt afgesproken met de verkoper. Wat staat er bijvoorbeeld op de lijst van zaken die hoort bij de koopovereenkomst? Mocht er tussen u en de verkoper niets uitdrukkelijk zijn afgesproken, behalve dat de woning leeg en ontruimd wordt overgedragen, dan moet de verkoper de vloerbedekking verwijderen. Vloerbedekking wordt vaak als inboedel gezien.

 

8. Ik heb een woning op het oog in een straat waar vroeger een benzinestation heeft gestaan. Moet de verkoper mij verzekeren dat de grond schoon is?

Nee, de verkoper is niet verplicht u een zogenaamde `schoongrondverklaring` af te geven. Als u een bodemonderzoek wilt laten uitvoeren, moet u dat zelf betalen. Aangezien de grond nog in eigendom is bij de verkoper, mag een bodemonderzoek overigens alleen gedaan worden als hij daar toestemming voor geeft. De verkoper is niet verplicht hieraan mee te werken.